En mycket stor del av våra uppdrag får vi på rekommendation. Ett väl utfört arbete resulterar alltid i nya jobb. För att möta en ökad efterfrågan har vi nu förstärkt upp ytterligare och hälsar Brian Thillberg och Robin Nilsson välkomna till Herex.

Comments are closed.