Med anledning av ökad efterfrågan har vi på senare tid förstärkt upp vår organisation rejält och hälsar våra senaste snickare välkomna till Herex. Det är Magnus Roskvist, Jan Adolfsson och Gert-Ove Fredriksson.

Comments are closed.