Herex har inlett ett samarbete med Thage i Malmö-Lund regionen. Thage är ett stort seriöst byggföretag och det är glädjande att man valt Herex som samarbetspartner.

Comments are closed.