Vi har med kort varsel kunnat ställa upp med personal när NCC haft behov av förstärkning.  För oss är det är det viktigt att vara den flexibla samarbetspartnern som kan hjälpa till när behov uppstår.

Comments are closed.