Miljö

Vi värnar om miljön

Vi har som målsättning att alltid genomföra våra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn.

Vi använder material och produkter med låg miljöpåverkan.

Vi arbetar ständigt med att minska miljöbelastningen från våra transporter genom en modern fordonsflotta.

Vi verkar för att företagets miljöarbete ständigt förbättras och att alla anställda och underleverantörer följer gällande miljölagar och regler.