OM Herex AB

Herex AB

Som ett resultat av en lyckad ombyggnad av kontorslokaler, gynnsamma förutsättningar och ett brinnande intresse bildades Herex AB 2010. Ägarna till kontorslokalerna blev så nöjda med renoveringen att man helt enkelt tog över
personalen och bildade ett byggföretag. Herex har idag sitt säte i Malmö, Krusegränd 42. Idag har företaget ca 20 anställda och omsätter mellan 20 och 30 miljoner.

Verksamheten

Herex arbetar i hela Skåne med nybyggnationer, anpassningar,
om – och tillbyggnader samt reparationer av olika slag med fokus på hög kvalitet och service. Bred kompetens och hantverksskicklighet i bolaget i kombination med professionella underleverantörer gör Herex till en totalleverantör att räkna med.

Verksamheten är indelad i två områden. Dels utför vi uppdrag till privatpersoner, små eller stora jobb, allt från fönster – och dörrbyten till utbyggnader och garage. Dels arbetar vi med andra byggföretag, fastighets – och försäkringsbolag, allt från uthyrning av personal till lägenhetsrenoveringar till åtgärder vid inbrottsskador. Oavsett vem vi jobbar för är fokus och målsättning alltid en nöjd kund.

Vision

Vår vision är att Herex skall vara det självklara alternativet för kunder som söker service och kvalitet utöver det vanliga. Vår målsättning skall uppfyllas genom en kombination av engagerade och skickliga medarbetare, en stark lagkänsla och fokus på kundernas behov.

Miljö

Herex värnar om miljön. Vi har som målsättning att alltid genomföra våra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn. Vi använder material och produkter med låg miljöpåverkan. För att minska miljöbelastningen från våra transporter investerar vi i en modern fordonsflotta. Vi verkar för att företagets miljöarbete ständigt förbättras och att alla anställda och underleverantörer följer gällande miljölagar och regler.

Kontakta oss idag

Behöver du komma i kontakt?

Om du har några frågor, funderingar eller vill komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att höra av dig.

Våra medlemsföretag